Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu NajlepszeKosmetyki.eu, którego właścicielami są: Marek Grabowski oraz Krystyna Szajewko-Grabowska (właściciel firmy Krystyna Szajewko-Grabowska) zamieszkali przy ul. Bolesława Śmiałego 57/55 w Białogardzie – kod 78-200; zwani dalej Właścicielami Serwisu.

Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów oraz materiałów dostępnych w treści kursu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Właściciele Serwisu nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tego serwisu i uczestników kursów.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Właścicieli Serwisu  w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Właściciela Serwisu, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

  • administratorem Twoich danych osobowych są Właściciel Serwisu i  masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu NajlepszeKosmetyki.eu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię i adres e-mail.

Dane te są podawane całkowicie dobrowolnie

Celem zbierania w/w danych osobowych poprzez formularz jest możliwość wysyłania wiadomości informacyjnych (lekcje kursu, informacje wspomagające działania biznesowe, zaproszenia na webinary i inne szkolenia…).

W każdej chwili możesz wycofać te dane lub zmienić kontaktując się z Właścicielami Serwisu i wyrażając taką wolę.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Właściciele Serwisu mogą wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych do dalszej współpracy w ramach marketingu sieciowego i inernetowego. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Właścicieli Serwisu, czyli podmiotów, z których usług korzystają przy przetwarzaniu danych np. GVO.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do GVO – Global Virtual Opportunities (dostawca hostingu, autoresponder) w celu korzystania z systemu mailingowego GVO, służącego do przesyłania porad lub newslettera. Dzieje się to w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Subskrypcja bezpłatnego Kursu lub Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych kursów lub newsletterów należących do Właścicieli Serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi porady z kursu lub newsletter. Imię pozwala Właścicielom Serwisu zwracać się do Czytelników po imieniu.

Dane przekazane podczas zapisu na kurs lub do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci porad lub newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas wypełniania formularza.

Dane będą przetwarzane przez czas wysyłania porad lub newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z ich otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania porad kursu lub newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Niezapowiedziane Wiadomości

Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadają i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do tematu serwisu NajlepszeKosmetyki.eu. Mogą to być również niekomercyjne listy np. życzenia, komentarze osobiste itp.

Jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać wiadomości e-mail, to poinformuj Właścicieli Serwisu o tym a Twoje dane zostaną usunięte i nie będą wykorzystywane do celów kontaktowych.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Podczas wizyty na stronie NajlepszeKosmetyki.eu automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas odwiedzin. Dane te mogą być wykorzystane do analizy statystycznej zachowań klientów na stronie i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze Właścicieli Serwisu w celu Twojej identyfikacji.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i kursach należących do NajlepszeKosmetyki.eu.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Właściciele Serwisu stworzyli serwis NajlepszeKosmetyki.eu aby pomagać czytelnikom, internautom, członkom ich zespołu mlm, ich Partnerom osiągnąć sukces w biznesie. Mimo, że prezentują praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co dają. Porady, które udostępniają powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, Właściciele Serwisu proszą o nie odwiedzanie serwisów i nie używanie formularza zapisu na newsletter, bezpłatne porady, webinary.

Krystyna Szajewko-Grabowska i Marek Grabowski